Klagemuligheder

Hvis du har været udsat for en uheldig oplevelse hos tandlægen, anbefales det i første omgang at tale med din tandlæge om det, inden du vælger at indgive en formel klage. I langt de fleste tilfælde kan I løse problemet indbyrdes. Der er ingen tandlæger, der ønske utilfredse patienter.

Men hvis I ikke kan blive enige, har du som patient mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med behandlingen eller regningen, eller hvis du har været udsat for en skade i forbindelse med din undersøgelse eller behandling.

Der er flere forhold, du kan klage over:

             • Mangelfuld behandling: Hvis du mener, at den behandling, du har fået, er mangelfuld.

             • Manglende prisoverslag: Du har ikke fået et tilbud om et skriftligt uspecificeret prisoverslag ved en behandling på over 2.500 kr.

             • Forkert regning: Du mener, at tandlægen har skrevet en behandling på regning, som ikke er blevet udført.

For at klage skal du udfylde en særlig klageformular og sende til din region. Du finder klageformularer for de forskellige regioner her >>

Bemærk, at denne klagevejledning kun gælder, hvis du er over 18 år og er blevet behandlet af en privatpraktiserende tandlæge. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du følge vejledningen på denne side >>

Vil du søge om erstatning, hvis du har været udsat for en skade i forbindelse med din undersøgelse eller behandling, skal du følge vejledningen og udfylde anmeldelsen på denne side >>

Vi har desuden samlet nogle nyttige links, som kan hjælpe dig, hvis du vil klage eller søge erstatning:

Tandlægeforeningens vejledning om klageforløbet

Klageformular og meget mere

Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

nyTandlæge.dk