Tandeftersyn

Det anbefales, at alle får foretaget et tandeftersyn mindst én gang om året. Men mange har brug for flere eftersyn, og det er vigtigt at følge din tandlæges anbefalinger for det regelmæssige tandeftersyn for at undgå huller, paradentose osv.

Vær opmærksom på, at det offentlige tilskud til tandeftersyn – og tandrensning – er blevet ændret pr. 1. april 2015, så alle patienter nu bliver opdelt i enten et grønt, gult eller rødt spor, alt afhængig af mundhygiejne, tandsygdomme, medicinbrug m.m. Det er dig og din tandlæge, der i samråd afgør, hvilket spor du tilhører.

Tilhører du grønt spor, er du berettiget til tilskud én gang årligt, mens du i gult og rødt spor efter en Individuel Forebyggende Behandling (IFB) er berettiget til tilskud til tandeftersyn flere gange om året, alt afhængig af din sygdomstilstand.

nyTandlæge.dk