Tandrensning

Et tandeftersyn suppleres ofte med en tandrensning for at fjerne belægninger, herunder tandsten og plak. En efterfølgende afpudsning sikrer tænderne mod misfarvning.

I lighed med det regelmæssige tandeftersyn gives der offentligt tilskud til tandrensning. Reglerne for tilskuddet er ændret pr. 1. april 2015, så alle patienter nu bliver opdelt i enten et grønt, gult eller rødt spor, alt afhængig af mundhygiejne, tandsygdomme, medicinbrug m.m. Det er dig og din tandlæge, der i samråd afgør, hvilket spor du tilhører.

Tilhører du grønt spor, er du berettiget til tilskud én gang årligt, mens du i gult og rødt spor efter en Individuel Forebyggende Behandling (IFB) er berettiget til tilskud til tandeftersyn og tandrensning flere gange om året, alt afhængig af din sygdomstilstand.

nyTandlæge.dk