Vilkår

Generelle vilkår for anvendelse

af www.nytandlæge.dk
(”Hjemmesiden”)

1. Generelt

1.1 Inden brugen af Hjemmesiden påbegyndes, bedes disse vilkår (“Vilkår”) læses grundigt igennem. Ved brug af Hjemmesiden eller andre tjenester udbudt af Selskabet erklærer du dig indforstået med disse Vilkår. Såfremt du har indsigelser mod noget i disse Vilkår, skal du ikke bruge vores Platform eller tjenester.

1.2 Disse Vilkår gælder således mellem dig som bruger og Vcompany ApS, Bellahøjvej 129, 2720 Vanløse, CVR-nr. 35 66 68 69 (”Selskabet”) ved din anvendelse af Hjemmesiden og alle andre værktøjer, websteder eller services knyttet til dette domæne.

1.3 DU ACCEPTERER SÅLEDES DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE AF HJEMMESIDEN.

1.4 Selskabet forbeholder sig ret til at ændre, tilføje eller fjerne dele af disse Vilkår til enhver tid. Det er dit ansvar at tjekke disse Vilkår, før du bruger Hjemmesiden. Din fortsatte brug af Hjemmesiden efter eventuelle ændringer af disse Vilkår betyder, at du accepterer Vilkårene og ændringerne.

 

2. Om Hjemmesiden og brugen heraf

2.1 Hjemmesiden er en online service, hvor tandlæger kan oprette sit firma, sin klinik mv. og gøre opmærksom herpå til omverdenen – primært til personer, der søger ny tandlæge, således at der mellem tandlægen og vedkommende kan indgås et kundeforhold. Hjemmesidens rolle er således alene at formidle kontakten mellem tandlæger og patienter.

2.2 Gennem Hjemmesiden kan tandlæger således nemt oprette en profil (”Profil”). Hjemmesiden er gratis for dig som bruger.

2.3 Såfremt du oplever en dårlig behandling hos en tandlæge, som findes på Hjemmesiden, beder vi dig tage kontakt til os og forklare og begrunde den dårlige behandling.

 

3. Opbevaring af data og oplysninger

3.1 Selskabet anvendes cookies på Hjemmesiden med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan dette gøres, afhænger af din browser.

 

4. Ansvarsfraskrivelse

4.1 De tjenester, som stilles til rådighed via Hjemmesiden, er alene services af generel og hjælpende karakter og er ikke beregnet til andet og skal ikke opfattes som andet. Hjemmesiden er, som den er og forefindes.

4.2 Selskabet optræder således alene som en mellemmand, der har til hensigt nemt at give et overblik over tandlæger samt forbinde dig med en tandlæge. Selskabet fralægger sig således ethvert ansvar for, at Profiler og tandlæger, der er oprettet eller findes gennem Hjemmesiden, udfører en korrekt eller tilfredsstillende behandling.

4.3 Selve den efterfølgende aftaleindgåelse og det efterfølgende forhold samt eventuel behandling mellem dig og tandlægen er Selskabet uvedkommende. Selskabet kan på ingen måde blive stillet til ansvar for manglende behørig forsikring fra din eller tandlægens side eller fejlagtig behandling fra tandlægens side. Vi opfordrer dig til at sikre sig, at du er behørigt forsikret, og at aftaler, du indgår, er i overensstemmelse med gældende regler og praksis.

4.4 Du accepterer, at Selskabet ikke er ansvarlig for eventuelle skader, som du måtte lide eller pådrage dig som følge af:
(a) indirekte tab;
(b) mangler på Hjemmesiden eller problemer med internetdækning (herunder pludselig afbrudt tjeneste);
(c) webindhold eller information, der indhentes på vores Platform, eller mens du bruger vores service;
(d) skade forvoldt af en tandlæge, som du har fundet gennem Hjemmesiden;
(e) information eller kommunikation, der er blokeret af et spamfilter;
(f) skade på din computer, telefon eller skade på eller tab af information, materiale, data, tekst, billeder, video, lyd eller lignende som følge af nedbrud, hvad enten dette er ondsindet angreb, virus mv. eller fejl hos serverleverandører;
(g) force majeure-forhold (fx vejrrelaterede fænomener, brand, jordskælv, orkan, etc.), optøjer, strejke, krig, terror eller statslige ordrer eller handlinger.

 

5. Diverse bestemmelser

5.1 Afkald: Ingen forsinkelse eller undladelse af at træffe foranstaltninger eller beslutninger i henhold til disse Vilkår udgør et afkald af en bestemmelse eller rettigheder i henhold til disse Vilkår.

5.2 Separate bestemmelser: Hvis en bestemmelse i disse Vilkår er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lov, skal en sådan bestemmelse og det øvrige af disse Vilkår håndhæves i videst muligt omfang tilladt efter gældende lov, og de resterende bestemmelser i disse Vilkår vil fortsætte i fuld kraft.

5.3 Overdragelighed: Disse Vilkår og de rettigheder, som du opnår herunder, er personlige for dig og kan ikke overføres, overdrages eller uddelegeres til andre. Ethvert forsøg på at tildele, overføre eller overdrage disse Vilkår eller rettigheder herunder skal anses for ugyldige.

5.4 Lovvalg: Disse Vilkår og din brug af Hjemmesiden er underlagt dansk lovgivning.

5.5 Værneting: Enhver tvist, der opstår under disse Vilkår eller som følge af din brug af Hjemmesiden, skal afgøres ved Københavns Byret.

 

www.nytandlæge.dk ejes og drives af:

Vcompany ApS
Bellahøjvej 129
2720 Vanløse
Telefon: 60735193
E-mail: info@nytandlaege.dk
CVR-nr. 35 66 68 69

Sidst revideret august 2016.

nyTandlæge.dk