Visdomstænder

Visdomstænderne begynder som regel at vokse frem i 17-20-årsalderen bag de bagerste tænder i over- og underkæbe. De fleste har som regel fire visdomstænder, men nogle mennesker kan godt mangle en eller flere visdomstænder.

Hos nogle volder visdomstænderne ingen besvær, men hos andre skal de fjernes, enten fordi der ikke er plads til dem, fordi kæben er for kort, eller fordi der opstår andre komplikationer. De hyppigste årsager til at fjerne visdomstænderne er:

• Betændelse i visdomstanden

• Hul i visdomstanden eller tanden foran

• Skæv visdomstand eller manglende plads

• Paradentose (parodontose) på tanden foran

Du kan ikke gøre noget for at ændre pladsforholdene omkring visdomstanden, men ved at optimere mundhygiejnen kan du medvirke til at sikre visdomstanden mod betændelsestilstande. Tandbørsten kan imidlertid have vanskeligt ved at nå ind til tanden, så det er ofte en god idé at supplere med brug af tandtråd og mundskyllevæske, f.eks. klorhexidin.

Hvis du mærker ømhed, rødmen eller smerte omkring tanden, bør du opsøge din tandlæge. Det kan være tegn på betændelse, og et indgreb kan være nødvendigt. Alt afhængig af problemets omfang kan tandlægen vælge en simpel tandudtrækning eller en mere omfattende kæbekirurgisk operation. Det er som regel visdomstænder i undermunden og visdomstænder, der ikke eller kun delvist er brudt frem, som kræver større operative indgreb. I begge tilfælde kan tandlægen vælge at henvise til en specialist i kæbekirurgi.

nyTandlæge.dk